ΣΚΑΛΑ ΔΙΠΛΟΥ ΣΩΛΗΝΑ 

 

ΥΨΟΣ 1000mm

ΤΥΠΟΣ ΜΗΚΟΣ mm ΑΠΟΔΟΣΗ
100/25 250 1032 Kcal/h
100/50  500 2035 Kcal/h
100/75 750 3124 Kcal/h

 

ΥΨΟΣ 1250mm

ΤΥΠΟΣ ΜΗΚΟΣ mm ΑΠΟΔΟΣΗ
125/25 250 1290 Kcal/h
125/50  500 2544 Kcal/h
125/75 750 3905 Kcal/h

 

ΥΨΟΣ 1500mm

ΤΥΠΟΣ ΜΗΚΟΣ mm ΑΠΟΔΟΣΗ
150/25 250 1548 Kcal/h
150/50  500 3053 Kcal/h
150/75 750 4686 Kcal/h

 

ΥΨΟΣ 1750mm

ΤΥΠΟΣ ΜΗΚΟΣ mm ΑΠΟΔΟΣΗ
175/25 250 1806 Kcal/h
175/50  500 3561 Kcal/h
175/75 750 5467 Kcal/h

 

ΥΨΟΣ 2000mm

ΤΥΠΟΣ ΜΗΚΟΣ mm ΑΠΟΔΟΣΗ
200/25 250 2064 Kcal/h
200/50  500 4070 Kcal/h
200/75 750 6248 Kcal/h

 

ΣΚΑΛΑ ΑΡΠΑ