ΣΩΜΑ ΛΟΥΤΡΟΥ ΤΥΠΟΣ Β

ΤΥΠΟΣ ΥΨΟΣ mm ΠΛΑΤΟΣ mm ΑΠΟΔΟΣΗ
Β1  1.500 500 1.100 Kcal/h 
Β2 1.100 500 750 Kcal/h
Β3 800 500 500 Kcal/h

 

 

ΤΥΠΟΣ Α ΤΥΠΟΣ Γ