ΣΩΜΑ ΛΟΥΤΡΟΥ ΤΥΠΟΣ Δ

ΤΥΠΟΣ ΥΨΟΣ mm ΠΛΑΤΟΣ mm ΑΠΟΔΟΣΗ
Δ1  1.500 500 1.240 Kcal/h 
Δ2 1.100 500 850 Kcal/h
Δ3 800 500 575 Kcal/h

 

 

ΤΥΠΟΣ Γ ΤΥΠΟΣ Ε