ΣΚΑΛΑ ΜΟΝΟΥ ΣΩΛΗΝΑ 

ΥΨΟΣ 1000mm

ΤΥΠΟΣ ΜΗΚΟΣ mm ΑΠΟΔΟΣΗ
100/25 250 640 Kcal/h
100/50  500 1280 Kcal/h
100/75 750 1920 Kcal/h

 

ΥΨΟΣ 1250mm

ΤΥΠΟΣ ΜΗΚΟΣ mm ΑΠΟΔΟΣΗ
125/25 250 800 Kcal/h
125/50  500 1600 Kcal/h
125/75 750 2400 Kcal/h

 

ΥΨΟΣ 1500mm

ΤΥΠΟΣ ΜΗΚΟΣ mm ΑΠΟΔΟΣΗ
150/25 250 900 Kcal/h
150/50  500 1980 Kcal/h
150/75 750 2880 Kcal/h

 

ΥΨΟΣ 1750mm

ΤΥΠΟΣ ΜΗΚΟΣ mm ΑΠΟΔΟΣΗ
175/25 250 1120 Kcal/h
175/50  500 2240 Kcal/h
175/75 750 3360 Kcal/h

 

ΥΨΟΣ 2000mm

ΤΥΠΟΣ ΜΗΚΟΣ mm ΑΠΟΔΟΣΗ
200/25 250 1280 Kcal/h
200/50  500 2560 Kcal/h
200/75 750 3840 Kcal/h

 

ΣΚΑΛΑ ΔΙΠΛΟΥ ΣΩΛΗΝΑ