ΑΡΠΑ ΔΙΠΛΟΥ ΣΩΛΗΝΑ 

ΥΨΟΣ: 400mm 
ΤΥΠΟΣ ΥΨΟΣ mm ΑΠΟΔΟΣΗ
40/25 250 407 Kcal/h 
40/50 500 814 Kcal/h
40/75 750 1220 Kcal/h
40/100 1000 1628 Kcal/h
40/125 1250 2035 Kcal/h 
40/150 1500 2442 Kcal/h
40/175 1750 2848 Kcal/h
40/200 2000 3256 Kcal/h

 

ΥΨΟΣ: 550mm 
ΤΥΠΟΣ ΥΨΟΣ mm ΑΠΟΔΟΣΗ
55/25 250 559 Kcal/h 
55/50 500 1119 Kcal/h
55/75 750 1678 Kcal/h
55/100 1000 2238 Kcal/h
55/125 1250 2798 Kcal/h 
55/150 1500 3358 Kcal/h
55/175 1750 3917 Kcal/h
55/200 2000 4477 Kcal/h

 

ΥΨΟΣ: 700mm 
ΤΥΠΟΣ ΥΨΟΣ mm ΑΠΟΔΟΣΗ
70/25 250 712 Kcal/h 
70/50 500 1425 Kcal/h
70/75 750 2136 Kcal/h
70/100 1000 2849 Kcal/h
70/125 1250 3561 Kcal/h 
70/150 1500 4274 Kcal/h
70/175 1750 4985 Kcal/h
70/200 2000 5698 Kcal/h

 

ΥΨΟΣ: 950mm 
ΤΥΠΟΣ ΥΨΟΣ mm ΑΠΟΔΟΣΗ
95/25 250 967 Kcal/h 
95/50 500 1934 Kcal/h
95/75 750 2899 Kcal/h
95/100 1000 3866 Kcal/h
95/125 1250 4833 Kcal/h
95/150 1500 5800 Kcal/h
95/175 1750 6765 Kcal/h
95/200 2000 7733 Kcal/h