ΑΡΠΑ ΜΟΝΟΥ ΣΩΛΗΝΑ 

ΥΨΟΣ: 400mm 
ΤΥΠΟΣ ΥΨΟΣ mm ΑΠΟΔΟΣΗ
40/25 250 256 Kcal/h 
40/50 500 512 Kcal/h
40/75 750 768 Kcal/h
40/100 1000 1024 Kcal/h
40/125 1250 1280 Kcal/h 
40/150 1500 1536 Kcal/h
40/175 1750 1792 Kcal/h
40/200 2000 2048 Kcal/h

 

ΥΨΟΣ: 550mm 
ΤΥΠΟΣ ΥΨΟΣ mm ΑΠΟΔΟΣΗ
55/25 250 352 Kcal/h 
55/50 500 704 Kcal/h
55/75 750 1056 Kcal/h
55/100 1000 1408 Kcal/h
55/125 1250 1760 Kcal/h 
55/150 1500 2112 Kcal/h
55/175 1750 2464 Kcal/h
55/200 2000 2816 Kcal/h

 

ΥΨΟΣ: 700mm 
ΤΥΠΟΣ ΥΨΟΣ mm ΑΠΟΔΟΣΗ
70/25 250 448 Kcal/h 
70/50 500 896 Kcal/h
70/75 750 1344 Kcal/h
70/100 1000 1792 Kcal/h
70/125 1250 2240 Kcal/h 
70/150 1500 2688 Kcal/h
70/175 1750 3136 Kcal/h
70/200 2000 3584 Kcal/h

 

ΥΨΟΣ: 950mm 
ΤΥΠΟΣ ΥΨΟΣ mm ΑΠΟΔΟΣΗ
95/25 250 608 Kcal/h 
95/50 500 1216 Kcal/h
95/75 750 1824 Kcal/h
95/100 1000 2432 Kcal/h
95/125 1250 3040 Kcal/h
95/150 1500 3648 Kcal/h
95/175 1750 4256 Kcal/h
95/200 2000 4864 Kcal/h