ΣΩΜΑ ΠΑΝΕΛ 505 

ΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ: 550mm
ΚΕΝΤΡΑ ΠΑΡΟΧΩΝ: 505mm
ΠΑΧΟΣ: 42mm
[table "505" not found /]

 

ΠΑΝΕΛ 655 ΠΑΝΕΛ 355