ΣΩΜΑ ΠΑΝΕΛ 655 

ΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ: 700mm
ΚΕΝΤΡΑ ΠΑΡΟΧΩΝ: 655mm
ΠΑΧΟΣ: 42mm
[table "655" not found /]

 

ΠΑΝΕΛ 905 ΠΑΝΕΛ 505