ΣΩΜΑ ΠΑΝΕΛ: 905 

ΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ: 950mm
ΚΕΝΤΡΑ ΠΑΡΟΧΩΝ: 905mm
ΠΑΧΟΣ: 42mm
[table "905" not found /]

 

ΠΑΝΕΛ 655