• Όλα τα σώματα μπάνιου μπορούν να κατασκευαστούν σε οποιαδήποτε ειδική διάσταση.
 • Σε όλα τα σώματα μπάνιου μπορούν να κατασκευαστούν παροχές σε κέντρα που επιθυμεί
  ο πελάτης και σε όποιο ύψος επιθυμεί
 • Όλα τα σώματα πάνελ μπορούν να τοποθετηθούν και κάθετα
 • Τα πάνελ μπορούν να κατασκευαστούν σε μήκος 2.890mm δηλαδή έως 24 στοιχεία
 • Και τα πάνελ μπορούν να παραγγελθούν σε ειδικές παροχές με ακρίβεια
  (πχ. αντί για 905 κέντρα παροχών, 850 κέντρα παροχών)
 • Οι τύποι σωμάτων άρπα & σκάλα μπορούν να κατασκευαστούν σε οποιαδήποτε
  ειδική διάσταση

DOUBLE TUBE GIANT TYPE